Bijeenkomst: samen werken aan een verantwoorde goudketen

Op 1 oktober organiseerde Convenant Verantwoord Goud in samenwerking met Vakschool Schoonhoven een interessante bijeenkomst waarin ‘Samen werken aan een verantwoorde goudketen’ centraal stond. Jeweline was erbij en doet verslag!

De aanwezigen (studenten, ondertekenaars van het verbond en eventuele nieuwe partijen) streden voor transparantie in de keten. Het werd de aanwezigen aangeraden om bewustzijn bij de klant te bevorderen en meer aandacht te besteden aan duurzaam ondernemen. Dit is een hoopvol teken voor de wereld van het goud.

Daarnaast kondigde het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) aan dat haar leden unaniem hebben ingestemd met het verplicht ondertekenen van een gedragscode voor nieuwe leden. Met behulp van deze gedragscode kunnen ook de zelfstandige goudsmeden en juweliers bijdragen aan een verantwoorde goudketen.

Het was een interessante en leerzame bijeenkomst, waarbij onder andere de eerste verjaardag van het convenant Verantwoord Goud werd gevierd. Men verwacht dat, naar aanleiding van de bijeenkomst, meer bedrijven zich zullen aansluiten bij het convenant.

Meer informatie

www.imvoconvenanten.nl

Gepubliceerd op: 11-10-2018

Reacties

Comments