Titel: Jeweline

Uitgegeven door: L&T Media BV

Redactie adres:

Onder den Dael 21
1261 CN Blaricum
Telefoonnummer: +31 (0)35 – 538 03 39
E-mail: loes.brussen@ltmedia.nl

Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Abonnementsprijs per jaar: € 37,50
Losse nummerprijs: € 12,50
Annuleringstermijn: 14 dagen voor uiterste aanleverdatum.

Lever het materiaal aan:
L & T Media
o.v.v. Jeweline advertentieafdeling
Stieltjesweg 4
6827 BV Arnhem, Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)26 361 69 60
E-mail: traffic@ltmedia.nl